Naše společnost je schopna zrealizovat Vaše představy a záměry směřující k získání finančních prostředků z příslušných dotačních titulů, ať z Evropské Unie nebo z národních zdrojů. Projekty jsme schopni zpracovat kompletně: od sepsání, (vyplnění) žádosti o dotaci, zpracování studie proveditelnosti (podnikatelského záměru), zkompletování nezbytných příloh, které jsou součástí žádosti o dotaci. Pomůžeme také s realizací výběrového řízení a následnými monitorovacími zprávami.


Aktuální výzvy v programovacím období 2007 - 2013:

  Dotace Zlínského kraje
   
  Strukturální fondy
   
  Operační program Průmysl a podnikání
   
  Program rozvoje venkova
   
  Státní zemědělský a intervenční fond
   
  Regionální operační program střední Morava

 

Pomůžeme Vám nalézt vhodný dotační titul, který bude realizovatelný na Vámi zamýšlené aktivity.


Reference:

  APRI s.r.o.
  Ing. Tomáš Fridrich
  KOVOMAX s.r.o.
  Pavel Kuběja - EMPEMONT
  NEDFORM s.r.o.
  OSTAX, spol. s r.o.
  RAP GROUP s.r.o.
  TRASO s.r.o.
  VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků