Počátky stavby sídla firmy

Společnost KREDIT  byla založena ve Valašském Meziříčí dne 17. července 1990 jako veřejná obchodní společnost. Je soukromou poradenskou, vzdělávací a rekvalifikační firmou, poskytující své služby zejména:

Počátky stavby sídla firmy

KREDIT, v. o. s.  je poradenskou organizací, která je od prosince roku 1996 zapojena do sítě Regionálních poradenských a informačních center (RPIC) v České republice. V rámci této sítě RPIC je firma napojena na celou řadu organizací a institucí doma i v zahraničí, na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a na bankovní instituce včetně Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Sídlo firmy Kredit, v.o.s., Sokolská 1268, 75701 Valašské Meziříčí

KREDIT, v. o. s.  je vzdělávací institucí s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V oblasti vzdělávání a rekvalifikací úzce spolupracuje s Úřady práce ve Vsetíně a Novém Jičíně, francouzskou firmou CEPAC Soissons, sdružením CEPAC MORAVA a Universitou Palackého v Olomouci.

Vchod

V rámci prokázání kvality nabízených služeb společnost dne 14. října 2002 certifikovala systém řízení jakosti dle norem EN ISO 9001:2002, dne 2.11.2005 úspěšně absolvovala recertifikační audit systému řízení jakosti a je držitelem certifikátu č. 0422-2.