Podmínky smlouvy a organizační pokyny:


 1. Přihlašující organizace (dále objednatel) akceptuje nabídku dodavatele (fa KREDIT, v.o.s., ekonomické služby) a závazně objednává zařazení účastníků na uvedený seminář.
 2. Cena seminářů je dohodnuta smluvně dle § 2 zákona č. 526/90 Sb. o cenách.
 3. Cena každého semináře pro jednoho účastníka činí Kč 1.400,- vč. DPH. Tato cena je konečná i v případě jiné sazby DPH.
  VLOŽNÉ ZA SEMINÁŘ PLAŤTE PROSÍM V HOTOVOSTI NA DANÉM SEMINÁŘI. DAŇOVÝ DOKLAD BUDE PŘEDÁN PŘÍMO NA SEMINÁŘI. VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH, PO DOMLUVĚ, BUDE VYSTAVENA FAKTURA.


    Vložné v Kč
  Základ daně 1.157,--
  DPH 21 % 243,--
  Cena semináře 1.400,--

 4. V ceně jsou zahrnuty organizační náklady spojené s přípravou a realizací semináře.
 5. Za přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka. Při neúčasti se vložné nevrací.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo pro změnu termínu, místnosti nebo zrušení semináře v případě nedostatečného počtu zájemců. O těchto změnách budou přihlášení zájemci včas informování.
 7. Prezence: 7.45 - 8.30 hod
  Seminář:  8.30 - 13.00 hod
  Diskuse: 13.00 - 13.30 hod
 8. V rámci semináře je možno zaslat Vaše případné individuální dotazy na konkrétní lektory písemně nebo e-mailem vždy nejpozději týden před konáním semináře na adresu naší společnosti. Tyto dotazy budou zodpovězeny v rámci časových možností v závěru semináře.

Odborný garant: Ing. Hana Novotná
Organizační garant: Milena Lišková